Anleggsarbeidet er ferdig. Sjekk før- og etterbilder

Skøytebanen i Busterudparken står ferdig i løpet av mai.