– Vi vet vi har vært for dårlige på enkelte områder, men nå tar vi grep. Målet er å bli én klubb, der topp bidrar mot bredde og alle blir en del av en helhet, sier Bjørn Brevig, leder i Kvik.

Trenerne skal trenes

For klubben har gjort grep.

Joacim Heier er ansatt som daglig leder (starter 1. februar), Anders Viken tar seg av sport og marked, Glenn Ståhl er ny a-lagstrener, Haris Juklo ny spillerutvikler. Og: det er ikke titlene som betyr noe, det er hva man gjør og bidrar med.

– Joacim får blant annet i oppgave å gjøre A-lagsspillerne mer synlige for alle i klubben. Haris skal, i tillegg til å ha ansvar for talentutvikling for de eldre lagene, fungere som en trener for trenerne i barnefotballen.

På den måten håper vi å kunne inkludere trenere og foreldre i barnefotballen bedre, sier Brevig.

Les også: undefined

Vil styrke klubben

Ansettelsene koster penger, men Brevig forteller at kostnadsrammene for 2015 blir de samme som på budsjettet i fjor.
Noen av Kviks a-lagsspillere i fjor var dyre i drift, og det er ikke aktuelt å øke budsjettet.

– Vi kunne valgt å bruke mer penger på nye spillere til A-laget. Det gjør vi ikke. Vi ønsker i stedet å styrke klubben. I alle ledd. Med et langsiktig mål om å skape en mer helhetlig klubb. Vi vet – og forstår – at mange i Kvik etterlyser nettopp det.

Underskudd

Økonomisk styrer Kvik mot et underskudd for 2014.

– Det er tøff konkurranse om kronene, så vi er i samme situasjon som andre klubber i byen. Det blir et underskudd, men noen tall har jeg foreløpig ikke.

Les også: undefined

Trenger penger

Røde regnskapstall er også en årsak til at Kvik har gjort noen endringer i administrasjonen.

– Fram til nå har det blitt for mye på få personer. Vi har hatt ideer og planer, men ikke nok kapasitet og gjennomslagskraft. Nå kommer Joacim inn som daglig leder, mens Anders (Viken) blir frigjort til å jobbe med marked. Det håper vi selvsagt vil gjøre at vi kan øke vårt inntektsgrunnlag, sier han.

Satser på barna

Også i barnefotballen blir det endringer, forteller Brevig.

– Vi håper å ha på plass en ny barnefotballkoordinator i løpet av kort tid. Vi har også en fast person som tar seg av alle nye lag i klubben, og laget en slags klubbhåndbok for hvilke retningslinjer vi jobber etter.

– Og hva med A-laget?

– Målet er spill i 1. divisjon når vi er modne for det som klubb, svarer styreleder Bjørn Brevig.

Les også: undefined