Anbefaler å legge ned 5 av 6 kommunale barnehager

Det er allerede et par år siden kommunen vedtok at de skulle utrede muligheten for ny kommunal storbarnehage. Nå er rapporten klar.