I 2021 endte Amedia med et solid brutto driftsresultat på 624 millioner kroner.

– Oppsummert oppnådde vi sterk digital vekst både i abonnements- og annonseinntektene. Vi har også sikret nye strategiske posisjoner og partnerskap, som styrker vår virksomhet og samfunnsrolle, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i en pressemelding.

Amedia er et stiftelseseid mediekonsern og landets største utgiver av redaktørstyrte medier. Daglig når Amedias medier mer enn to millioner lesere gjennom 100 lokale, regionale og nasjonale titler. Oppland Arbeiderblad er en av avisene i Amedia.

– Selv om Amedia også i 2021 leverte et sterkt resultat, står vi sammen med resten av mediebransjen i en brytningstid, med stadig økende global konkurranse og dypere endringer i medievanene. Kampen om folks tid spisser seg til. I tillegg ser vi en markedsutvikling med rekordhøye priser på blant annet strøm og papir som også får økonomiske konsekvenser i tiden framover, sier Opdahl.

Sterk digital vekst

Amedias omsatte i 2021 for 4,1 milliarder kroner, opp 467 millioner kroner fra 2020. Brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 624 millioner kroner, 89 millioner kroner bedre enn i 2020. Resultat før skatt ble 492 millioner kroner, en forbedring på 117 millioner kroner fra 2020.

– Kort sagt: vi trenger journalistikken. Hovedårsaken til vårt solide resultat er den sterke digitale veksten. Nesten seks av ti abonnenter er nå heldigitale, og vi har rekordhøye brukerinntekter, sier Opdahl.

Farten i digitaliseringen av Amedia fortsatte. Amedias medier hadde ved utgangen av 2021 til sammen 723 000 abonnenter, 46 000 flere enn ved inngangen til året. Antall heldigitale abonnenter økte med 14 prosent, til 416 000.

Nye partnerskap

Amedia-familien fortsatte i 2021 å vokse gjennom nye strategiske posisjoner og partnerskap

– Jeg vil trekke fram vårt nye majoritetseierskap i Tun Media, som blant annet eier ærverdige Nationen og annen viktig medievirksomhet innen norsk landbruk, som vi skal forvalte og videreutvikle for framtida, sier Opdahl.

Han trekker også fram partnerskapet med Hamar Media med samarbeid om avisdrift og planen for å etablere et nytt felles utviklingssenter i Hamar, som skal jobbe med løsninger for morgendagens journalistikk.

Amedia er også deleier av 57 lokale og regionale aviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local, der Amedia eier 20 prosent.