Alvorlige forhold ved Halden-reaktoren anmeldt til Økokrim

En ekstern granskning gjennomført på oppdrag fra IFE selv har konkludert med at det har funnet sted misligheter ved flere kundeprosjekter ved Haldenreaktoren.