- Arrangementer som Tons of Rock, Grenserittet, Grensetreffet, Allsang og flere gir byen vår liv. Restauranter, hotellrom og kjøpesentre fylles med tilreisende. Dette har stor betydning for regionen vår, og det bidrar igjen til økt reiselyst til regionen, sier Heidi Ottesen Sandmo, prosjektleder i Grensearena, som arrangerer Allsang på Grensen.

Sammen med Norway Convention Bureau og Halden Turist har de i høst jobbet med å beregne verdiskapningen av årets allsangsesong. Og de hevder effekten er følgende:

  • Verdiskapningen i regionen som følge av Allsang på Grensen er estimert til 31 millioner kroner.
  • Dette tilsvarer en sysselsettingseffekt på 28 personer.
  • Den største kilden til verdiskapning som følge av arrangementet er de besøkendes kjøp av varer og tjenester lokalt i regionen.

- Fantastiske tall

- Dette er helt fantastiske tall. Dette viser hvilken verdiskapning arrangementet har for hele regionen. Både for besøksnæringa og Halden-samfunnet generelt, sier Inger Midttun i Halden Turist.

Tallene er beregnet med en arrangementskalkulator utviklet av PricewaterhouseCoopers etter initiativ fra Innovasjon Norge. Kalkulatoren beregner effekt av et arrangement regionalt basert på følgende data:

  • Tilreisende, besøkende, deltakere og artister. Med informasjon om hvor de kommer fra, hvordan de bor og hvor lenge de blir.
  • Budsjett og regnskap. Hvor blir pengene brukt og hvor kommer inntektene fra.

Dataene kommer fra arrangøren

Norway Convention Bureau, som står for utregningen, påpeker at resultatet kun gir en ramme for å beregne verdiskapningen.

- Vi kan ikke gå god for de dataene som ligger til grunn for beregningen. Data er basert på arrangementets egne estimater, opplyser Norway Convention Burea.

Økte effekten med seks mill. på ett år

Aktørene har også regnet på effekten av Allsang på Grensen i 2014. Da ble resultatet 24,4 millioner kroner. Ifølge rapporten har kronebeløpet allsangen legger igjen i regionen dermed økt med drøye seks millioner kroner på ett år.

- Allsang på Grensen har generert store verdier og ringvirkninger for regionen i form av skatteinntekter, økt etterspørsel etter hoteller og restauranter, og deres lokale leverandører igjen. Dette er verdier som man ikke kan forvente å oppnå om ikke Allsang på Grensen blir arrangert i regionen, sier Majken Lund Jensen, prosjektleder for arrangementsturisme i Norway Convention Bureau.

SAMLESIDE: Alt om Allsang på Grensen