Aktørene er (nesten) samstemte om Allsang: - La arrangementet leve videre i Halden