– Dette er ikke en rapport bestilt av Grensearena for å underbygge vår virksomhet, presiserer daglig leder Else-Marie Andersen Guldahl i Grensearena til HA.

Kvalitetssikret

Det er Visit Halden (Halden turist) som har tatt initiativ til å dokumentere hva flere store arrangementer i Halden legger igjen av kroner i fylket vårt. Allsangen er det første arrangementet ut.

Kalkulatoren som er brukt er laget på oppdrag fra Innovasjon Norge og kvalitetssikret av det anerkjente revisorfirmaet Price Waterhouse Coopers.

– Resultatet er veldig positivt. Allsang på Grensen er næring og turisme. Dette viser hva et slikt arrangement kan legge igjen i distriktet når man får ting til å sette seg, sier Andersen Guldahl.

Har ringt alle hoteller

Grensearena har lagt inn alle sine utgifter og inntekter i kalkulatoren så har Visit Halden ringt rundt til hoteller hele fylket og spurt de om følgende:

«Hvor mye av omsetningen kan dere knytte opp mot Allsang på Grensen?».

– Tallene er sammenlignet med Statistisk sentralbyrås tall for overnattinger i distriktet i den samme perioden for kvalitetssikring, forsikrer Andersen Guldahl.

Billettservice

Etter at Grensearena i fjor tok over arrangementet, selges billetter via Billettservice. Da får de oversikt over hvor i landet folk kommer fra.

75 prosent av tilskuerne kommer fra utenfor Østfold. Eller 2700 tilskuere hver av de sju allsangkveldene i snitt.

Etter rundspørringen blant distriktets hoteller har Visit Halden lagt til grunn at 60 prosent, eller 1610 av de 2700 tilreisende utenfor Østfold, overnatter på et hotell eller en campingplass i fylket vårt i forbindelse med hvert allsangprogram.

– Kalkulatoren regner så ut ifra standardsatser hvor mye de legger igjen av kroner per døgn. For å være nøkterne har vi også tatt utgangspunkt i to overnattinger i snitt i stedet for tre, som er standard, sier Andersen Guldahl.

– Demokratiets styrke

Hun synes det er leit at Allsang på Grensen i løpet av de siste dagene har blitt satt opp imot det lokale kulturlivet i Halden.

– Det er veldig trist. Vi har på ingen måte uttalt at Allsang på Grensen er kultur eller skal erstatte lokalt kulturliv. Det er to vidt forskjellige saker. Vi driver med næring og turisme.

– Har du forståelse for at det blir satt opp imot hverandre i den vanskelige økonomiske situasjonen Halden er i?

– Jeg har full respekt for at man jobber for sine fanesaker. Det er demokratiets styrke. Men det er trist at Allsang på Grensen trekkes inn i en debatt om sparing på kultursektoren. Vårt mål er at Allsangen skal bidra til vekst i Halden-økonomien totalt sett. Vi ønsker å være med på å sikre et lokalt næringsliv og en lokal tilstrømming av penger inn i kommunen.

– Samfunnsregnskapet som er lagt fram viser i hvert fall litt av omfanget av hva et stort arrangement betyr for Halden.