– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Fra før har enkelte grupper blitt anbefalt oppfriskningsdose. Det gjelder først og fremst personer over 65 år og personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19.

– Ved å gi tilbud om vaksine til flere er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Beslutningen er basert på anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet.

– Kommunene og helseforetakene kan nå også gi tilbud om oppfriskningsdose til helsepersonell i førstelinjen, sier Kjerkol.

Halden kommune har foreløpig ikke kommet noe informasjon om når dette tilbudet vil gis til innbyggerne i den aktuelle alderen.

Årsaken til at Halden kommune foreløpig ikke har kommet med noe informasjon om når dette tilbudet vil gis til innbyggerne, er at kommunen ikke har mottatt noe varsel fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kommunen ble kjent med nyheten om oppfriskningsdosen ved å lese dagens artikkel i Halden Arbeiderblad.