Det skriver Sykehuset Østfold på egne nettsider.

Symptomer på luftveisinfeksjoner er sår hals, rennende nese, hosting og/eller nysing. ­

– Det er et økende smittetrykk rundt oss, og i sykehuset er det en rekke pasienter som risikerer å bli alvorlig syke dersom de blir smittet. I tillegg må sykehuset prøve å unngå at mange medarbeidere blir syke, sier Stene-Johansen.

De siste ukene har sykehuset hatt mange covid-innleggelser. På nasjonalt nivå ser man en avflating i antall innleggelser, noe som kan bety at toppen av bølgen er nå. Årets influensautbrudd er også i gang, og sykehuset har et økende antall innleggelser med influensa, melder sykehuset.

– Influensautbruddet kommer tidligere enn vanlig, og det er forventet mange syke rundt jul og nyttår. På toppen av dette er det også utbrudd med RS-virus, som kan gi alvorlig sykdom hos både de yngste og de eldste pasientene våre, sier avdelingssjef Astri Lervik Larsen i avdeling for smittevern.

Munnbind vil være tilgjengelig ved inngangene ved sykehusene i Moss og Kalnes, og ved de andre lokasjonene. Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.