MENINGER Etter at flere Rødt medlemmer og sympatisører har etterlyst vår stemme i debatten om sørstatsflagget skal jeg skrive noen ord. La det være klart at Rødt Halden er enige med HA-journalistene Tom Skjeklesæther og Emely Hansen. Rødt er et antirasistisk parti og synes at den utstrakte bruken av sørstatsflagget både er problematisk og pinlig.

Når man gjentatte ganger blir fortalt hva dette flagget symboliserer og man vet at mange blir støtt og føler ubehag og man likevel insisterer på å bruke det, da fremstår man som ytterst ignorant og sta!

Hvorfor vil noen risikere å bli assosiert med kampen for å beholde slaveriet eller rasisme? Fasiten finnes, vi vet hva dette flagget betyr!

Rasisme splitter oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig verden. For å skape et samfunn uten rasisme må vi jobbe med å endre folks holdninger, men det alene holder ikke, noe som er helt tydelig i denne debatten.

Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter og setter oss opp mot hverandre.

Det jeg savner i debatten er en stemme fra amcarmiljøet. Hva mener de?

Kjøge skriver i sin leder i dagens HA; "Vi føler behov for å presisere at amcarklubben som sådan, og det større miljøet av amcarentusiaster i Halden ikke har noe som helst med bruken av sørstatsflagget å gjøre."

Har amcarklubben tatt avstand eller sagt noe om bruk av flagget? Hvis vi skal ha litt fremdrift i denne debatten kan kanskje amcarklubben bidra?

Jeg ser også at Frps nye leder Lena M. W. Kristiansen skriver i gårsdagens HA om symboler til besvær. Jeg skal ikke bruke så mye tid på den ytringen som kun er en stråmann. Her kommer Frp med et motinnlegg om en ikke-eksisterende sak. Og hun skriver; "Vi kan ikke forby alt vi misliker, la folk få ytre seg så kan vi heller motsi de synspunkter eller symboler vi er uenig i."

Det er akkurat det vi gjør. Vi kan ennå ikke forby sørstatsflagget, men vi kan oppfordre til å slutte å bruke det.

Alle har rett til å ha egne meninger, men ikke egne fakta!