Alle er hjertelig velkomne!

HER: Blåseensemblet ønsker seg et nytt bygg på parkeringsplassen i Jernbanegata. Bygget får parkeringsplasser i kjelleren.

HER: Blåseensemblet ønsker seg et nytt bygg på parkeringsplassen i Jernbanegata. Bygget får parkeringsplasser i kjelleren. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Halden Kulturråds leder Johnny Nilsen utviser et prisverdig engasjement for kulturlivet i Halden. I et leserinnlegg i HA den 30/5 kommenterer han saken om mulighetsstudien for områdene rundt jernbanen der det også inngår planer for bygging av konserthus. Nilsen påstår at undertegnede hevder at byens øvrige kulturvirksomheter ikke vil få tilgang til lokalene i nevneverdig grad. Dette forsterkes ytterligere på lederplass i HA 4/6 der Nilsens utsagn siteres ordrett.

La meg derfor understreke at vi deler et like stolt og sterkt engasjement for det samme kulturlivet, og at vi selv i aller høyeste grad definerer oss som en del av det. Alle ansatte i Blåseensemblet kommer jo fra den delen av kulturlivet som Johnny Nilsen representerer, og vi sier både i formålsparagrafen og i strategiplanen at vi skal arbeide aktivt for å styrke det lokale kulturlivet. Derfor har vi i mange år invitert unge talenter til å opptre på både juleshow og nyttårskonsert.

Vi inviterer ungdom til å både synge og spille med oss, både i Fargespill og i flere andre konserter i løpet av året og vi har årlig både komponistverksted og dirigentverksted for elever på musikklinjen. Vi oppsøker årlig pleieinstitusjoner, skoler og barnehager og byr på oss selv så mye vi kan, og jeg skulle ønske at vi kunne gjort enda mer. Vår ønskedrøm er selvfølgelig å få flest mulig aktører inn i det nye huset. Jo flere korøvelser, korpsøvelser og hva det måtte være, jo bedre. Og intet er bedre enn hvis man også kan få til samlokalisering med kulturskolen.

Min forsiktige reservasjon så langt har handlet om at trekanttomta har virket i trangeste laget til å ha øvingssal for det frivillige kulturlivet. Dette har vi signalisert tydelig og de siste initiativer i saken gir forsiktig grunn til håp. Inkludering av Bane Nors arealer i planprosessen gir muligheter for vesentlige endringer av gateløpene ved trekanttomta som igjen kan bety et større tomteareal for konserthusanlegget. Dette kan gi muligheter for andre aktører vil vi tro. Men dette er det i første omgang Halden kommune som må si noe om.

Det må også understrekes at vårt forslag legger til grunn et nytt konserthus i tett nærhet og samspill med en oppgradert Brygga kultursal; herav trekanttomta. Bakgrunnen er at vi har vokst ut av Bryggas lokaler og vi opplever for mye slitasje og press fra tilreisende og lokalt kulturliv som ivrer etter å komme inn. I tillegg er det gledelig å registrere at Thon Hotel presser på for å etablere konferansetilbud med overnatting som kan konkurrere på nasjonalt nivå.

Alt dette er selvfølgelig i utgangspunktet grunnleggende positivt, og krefter som vi nå må forløse og forene i felles visjon og mål. Presset fra kulturlivet og Thon hotell skyldes jo at Halden bare har et kulturhus. Det ble jo i sin tid bygget for oss, det er vår arbeidsplass, og det har én sal som bare er tilgjengelig de 180 dagene pr. år som vi ikke disponerer Brygga. Andre byer på tilsvarende størrelse som Halden har som regel et kulturhus med flere saler som er tilgjengelig 365 dager i året for tilreisende og lokalt kulturliv. Det få byer derimot har, er et orkester på statsbudsjettet som medfører at fylket og staten tar 2/3 av byggekostnaden - både i sin tid for Brygga kultursal og for det nye konserthuset.

Med et oppgradert Brygga og det nye huset vil Halden få en salkapasitet på 730 dager. Det nye huset vil trekke til seg flere tilreisende slik at Blåseensemblet får flere konserter i Halden, og lokalt og tilreisende kulturliv samt konferansearrangør vil få ca. 545 dager å boltre seg på. Med grundig og målrettet arbeid har jeg gode forhåpninger om at også det lokale kulturlivet skal få levelige kår i disse husene.

I saken som ligger til grunn for mulighetsstudien, og som Halden kommune behandlet i fjor, foreslo vi følgende visjon og overordnede mål for det vi kalte prøve- og konsertlokaler, men som nå Halden kommune kaller konserthus:

· Være et åpent og inkluderende prøve- og konsertlokale for Det Norske Blåseensemble og andre sceniske- og musikalske uttrykk

· Være et opplevelses-, service- og kompetansesenter for kunst og kultur som skal formidle konserter og scenekunst av høy kvalitet til alle

· Være prøve- og administrasjonslokaler for Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold

· Være en kulturell utviklingsarena for folk i alle aldre og med alle typer bakgrunn

· Være en viktig og uformell kulturell møteplass i bysentrum og medvirke til å styrke livskraften i Halden by som et arrangør- og opplevelsessted av unik og høy kvalitet.

Er ikke det å inkludere det frivillige kulturlivet så vet ikke jeg! Flere steder i saken står det også spesifikt at lokalt kulturliv skal inkluderes. Kommunen har nå invitert alle berørte aktører inn i en mulighetsstudie.

Vi har god tro på at Halden kommune legger opp til en grundig og inkluderende prosess der alle blir hørt og da oppfordrer jeg Halden Kulturråd til å melde seg på der.

Vi ser frem til grundige og saklige diskusjoner i tiden som kommer.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken