I fredagens HA refereres helseutvalgets møte og leseren får inntrykket at utvalget er imot at minske konsumpsjonen av alkohol i byen. Dette er ikke riktig. Halden Høyres (og regjeringens) målsetning om å minske med 10% til 2024 ser bra ut.

Men dette forslag er hensiktsløst fordi det mangler verktøy. Man gir ingen forslag til hvordan dette skal skje.

Nå vedtok utvalget enstemmig en politisk plan for rusmiddelpolitikken under kommende fire år. Planen har sin grunn i opplysninger fra de i kommunen som arbeider med rusproblemer, politiet, helsetjenesten i ungdomsskolen og videregående, rus- og psykiatritjenesten, ungdomsrådet, ungdomsklubbene, kommunens SLT-koordinator.

Planen har forslag til vedtak som retter seg mot å få bedre orden i Haldens uteliv, fange opp risikogrupper (10% av befolkningen drikker 50% av alkoholen) og forandre russefeiringen og påvirke ungdom å utsette eller forskyve alkoholdebuten. Virkningen av denne plan kan først og fremst måles i tilbakemeldinger fra de i Halden som arbeider med rusproblemer. Det er i tillegg opp til Kommunestyret å ta opp bevillingsreglementet til revisjon.

Folkehelseinstituttet vet at det som virker best er å øke prisen på alkohol og at minske tilgangen ved å begrense salgs- og skjenketider. Dette burte Høyre ha lagt inn i sitt forslag til vedtak for å få det igjennom.