Ahus har flest korona-pasienter i Norge: Utsetter planlagte operasjoner for å styrke kapasiteten

Ahus har i øyeblikket åtte pasienter innlagt med koronavirus. Utsettelse av planlagte operasjoner er blant tiltakene som nå er innført for å frigi plasser og personell.