28. september 1929 kom Halden Arbeiderblad ut for aller første gang. Det er nøyaktig 90 år siden i år. I fjor sommer grublet vi i HA på hvordan vi skulle markere et 90-årsjubileum. Valget falt på en gave til leserne våre, 90 spesielle intervjuer med 90 forskjellige mennesker.

I pressekretser er det et uttrykk som heter at «alle mennesker har en historie». 90 år 90 folk er etter min mening et bevis på det.

Vi skal ikke legge skjul på at journalist Gunnar Paulsen, som har skrevet 89 av de 90 artiklene, har lagt ned en betydelig innsats i å finne fram til mennesker som virkelig har noe ekstra å fortelle om, men flere ganger har også de sterkeste historiene kommet helt uforberedt på HA. For alle har noe interessant å fortelle, hvis man setter seg ned og lytter, stiller de rette spørsmålene og viser seg tilliten verdig.

I dag er det over. Intervju nummer 88, 89 og 90 står på trykk i dagens avis.

Personlig har det vært mange møter med mennesker som har gjort sterke inntrykk på meg.

Vi har fått møte 50 år gamle Ann-Christin Jacobsen som fortalte om sitt store problem med alkohol. Hun lot seg intervjue for å gi alkoholikere et ansikt.

 

– Jeg er fremdeles et menneske med hjerte og følelser, og alt jeg ber om er å bli behandlet som et medmenneske, sa Ann-Christin.

Vi har fått møte Lars-Hermann Hansen som åpnet seg opp om sin fortid både som mobber og som mobbeoffer.

Og vi har fått møte Geale de Vries som har viet livet sitt til å hjelpe barn som har manglet god nok omsorg. Totalt seks fosterbarn har han og ektemannen tatt til seg.

Men det er ikke bare de sterke historiene som har fått meg og veldig mange av dere som abonnerer på Halden Arbeiderblad til å lese.

Vi har med tiden fått svært gode digitale verktøy for å se hvordan vi når ut med journalistikken som publiseres på nettsidene våre. Ikke bare kan vi se hvor mange som leser en sak, men hvor lenge folk leser i snitt, hvor mange delinger en sak har i sosiale medier og hvilken snittalder leserne av en artikkel har.

90 år 90 folk har vært en formidabel suksess. Ofte har intervjuene vært blant dagens mest leste saker. Og lesetiden har vært svært god. Jeg tror det er fordi Gunnar har klart å komme nært på dem vi har intervjuet. Og at dere som leser oss har kjent på den nærheten. Derfor har dere fortsatt å lese sak etter sak med vanlige mennesker som har fortalt om sine liv.

Ha har en ambisjon om å være nettopp nære. Men også viktige. Vi skal skrive om viktige politiske avgjørelser, men vi skal også være tett på de gode historiene i byen vår.

Nå er 90 år 90 folk over. Men vi lover å fortsette å jobbe med å gi deg nære møter med menneskene i byen. I minst 90 år til ...