(Sarpsborg Arbeiderblad): 6. januar neste år må 44-åringen fra Sarpsborg møte i Søndre Østfold tingrett i Halden, der han er tiltalt for grov narkotikakriminalitet.

Ifølge tiltalen innførte han tidlig om ettermiddagen lørdag 1. august 2020 85.000 Rivotriltabletter over grenseovergangen på E6 ved Svinesund i Halden.

Rivotril

  • Rivotril er et legemiddel innen gruppen benzodiazepiner. Alle benzodiazepiner har dempende effekt og virker beroligende og muskelavslappende. Rivotril regnes for å være et av de sterkere legemidlene i denne gruppen. Virkestoffet i Rivotril heter klonazepam.
  • Benzodiazepiner brukes i medisinsk hensikt for å behandle tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. Alle benzodiazepiner, også Rivotril, er reseptbelagte medikamenter.
  • Mange benzodiazepiner finnes også på det illegale markedet. Dette er fordi de har ruspotensiale, og kan forsterke virkningen av andre rusmidler. Benzodiazepiner brukes også for å dempe bivirkninger av for eksempel amfetamin, kokain eller alkohol.

Kilde: rusinfo.no

Det er satt av en hel rettsdag til behandlingen av denne straffesaken i Halden tinghus, som skal ledes av tingrettsdommer Arnfinn Agnalt.

Politiadvokat Borghild Fjeld Gylvik er aktor, mens advokat Tore Andersen er forsvarer for 44-åringen fra Sarpsborg.

Tiltalen mot 44-åringen ble tatt ut av statsadvokaten allerede 23. oktober 2020, men kommer altså først opp for retten i januar neste år.

Narkotikaovertredelse

Straffeloven § 231. Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straffeloven § 232. Grov narkotikaovertredelse

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

  1. hva slags stoff den gjelder,
  2. mengden, og
  3. overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.

Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.

Kilde: Lovdata