300.000 kroner er nå fordelt – disse organisasjonene fikk økonomisk støtte av Halden Arbeiderblad

Ti lag, foreninger og organisasjoner har blitt valgt ut til å motta økonomisk støtte fra HA.