24 av Haldens 27 leger kategoriseres som «tilgjengelige»: – Men hvilke krav stilles til tilgjengelighet?

Anne Karin Johansen er leder i Norges Handikapforbund Halden Aremark og undrer seg over at legekontorer ikke må være universelt utformet.