15 millioner kroner i merforbruk: - Det er mange barn som trenger spesialundervisning

Den økonomiske situasjonen i Halden-skolen beskrives som krevende. Høye lønnsutgifter og flere barn som trenger spesialundervisning er forklaringen.