For 13. år på rad deler Gjensidige ut aksjeutbytte til eierne. Mesteparten av dette går til Gjensidigestiftelsen, som sender utbyttet videre til kundene.

2300 kroner til hver

En eldgammel idé gjør at Gjensidige-kundene i Halden får 11 millioner kroner i kundeutbytte i år. Det betyr at kundene i gjennomsnitt vil få omtrent 2300 kroner hver i kundeutbytte.

Den spesielle ordningen gjør at Gjensidigestiftelsen i disse dager betaler 2,2 milliarder kroner til 800.000 kunder over hele landet. Til studenter, småbarnsfamilier, pensjonister og bedrifter.

I Halden får kundene totalt 11 millioner kroner, som utgjør 2300 kroner pr. pers.

I Aremark får kundene totalt 1,2 millioner og 2900 pr. pers. Årsaken til at det er høyere beløp pr. pers i Aremark er et stort innslag med landbrukskunder som forsikrer store verdier.

Kundestyrt selskap

– Å videreformidle vårt aksjeutbytte fra Gjensidige til kundene er et av stiftelsens fire formål, og siden 2010 har vi betalt mer enn 25 milliarder kroner til Gjensidigekundene, sier Ingrid Riddervold Lorange, som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Historien bak dette er at det tidlig på 1800-tallet ble dannet mange små, lokale forsikringsselskaper rundt omkring i Norge, som ble eid av kundene. I nyere tid har nesten alle gått sammen i Gjensidige.

I 2010 ble Gjensidige notert på Oslo Børs, men det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap ble videreført av den største eieren, som er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen.

I tillegg til å dele det ordinære aksjeutbytte fra Gjensidige med selskapets skadeforsikringskunder, deler Gjensidigestiftelsen ut betydelige midler til samfunnsnyttige formål.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler, og alle skadeforsikringskunder i Gjensidige kan engasjere seg i stiftelsen.