Lørdag er det 100- dager siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering. Arbeidet med å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning, redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i hele landet, er godt i gang.

Perioden har vært preget av koronapandemien og skyhøye strømpriser. For oss har det vært viktig å møte krisene med rettferdige løsninger. Vi har gitt mer til de som trenger det mest, målrettet ordninger for bedrifter, og laget helt nye ordninger som skal hjelpe alle.

Samtidig med krisehåndteringen har vi jobbet med å gjøre virkelighet av den gode politikken vi gikk til valg på.

100 dager ved roret

I løpet av de de første 100 dagene har vi gitt folk med lave og middels inntekter lavere skatt, og økt skatten for dem med høye inntekter og store formuer. Vi senker prisen på barnehage og SFO, og gjør jobbreisen billigere for folk i hele landet, ved å senke fergeprisene og øke pendlerfradraget.

Arbeiderpartiet vil gi folk mer makt og innflytelse over egen hverdag, og har startet arbeidet med å snu sentraliseringen forrige regjering drev fram i åtte år. Vi har styrket kommuneøkonomien for å sikre gode, trygge tjenester nært folk i hele landet. Og, vi har startet en storrengjøring i arbeidslivet for å styrke folks rett til en trygg arbeidshverdag og hele, faste stillinger.

Listen over arbeidet vi er i gang med er i lang, jeg vil derfor trekke frem noen enkeltsaker jeg er særlig fornøyd med. Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er gjeninnført. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet. Styrking av ordningen med brillestøtte for barn og styrking av lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene.

100 dager på Tinget

Det er også 100 dager siden jeg ble fast representant på Stortinget. Det er møtene med enkeltindivider og bedrifter som gjør mest inntrykk, og det er tilbakemeldingene jeg mottar i disse møtene som fungerer som rettesnor. Det er en spennende reise med bratt læringskurve, og jeg tror ikke den vil flate ut med det første. Jeg anser det som min oppgave å representere Halden og Østfold. Det er en kanal som er til for å brukes – regn det som en oppfordring!

Også vårt arbeid er preget av pandemien. Jeg gleder meg til å komme ut å få treffe enda flere bedrifter, organisasjoner og folk når vi forhåpentligvis snart kan komme tilbake til fysiske møter. Det er viktig for meg å hver dag huske at vi er folkets representanter på Stortinget og vi er derfor helt avhengig av å ha dialog og få innspill.